Foreldra må respektere barna

Oppsummering innlegg om personvern - SID16

Tegnet oppsummering av åpning og innlegg om temaet på Safer Internet Day 2016.  Tegnet av Esther Buchmann

 «Har foreldre rett til å vite alt du gjør på fritiden, f.eks i sosiale medier? Eller kan barn holde det for seg selv?»

Dette spørsmålet kom inn frå ein gut på 14 år til spørjetenesta vår – Spør Barneombodet.

Når vi får den typen spørsmål, da svarer vi ofte: «De som har ansvaret for deg må respektere at de ikke alltid må få vite alt du gjør.»

For barn og unge har rett til eit privatliv.

Rett til eit privatliv
Barn sin rett til privatliv står i barnekonvensjonens artikkel 16. Her står det blant anna at

«Barnet skal ikkje utsettast for vilkårleg eller ulovleg innblanding i sitt privatliv, i familien, i heimen eller i korrespondansen sin.»

 Barnekonvensjonen artikkel 12 gjer det også klart at barn har rett til å seie meininga si om alt som vedkjem dei, og at barnet sine meiningar skal tilleggjast vekt.

Eg blir ofte provosert på vegner av barn når dei fortel korleis dei opplever innblanding i liva sine.  For barn har rett til privatliv, og det er ikkje utan grunn.

Om retten til privatliv
Barn har ulike roller. Vi er opptatt av at barn skal gjevast stor innverknad på kva informasjon som er relevant for kva, kven og i kva situasjon. Barn må også få moglegheit til å påverke kven dei vil vere i forskjellige situasjonar.

Dette er ein stor del av det å vekse og utvikle seg.

Dersom barn veks opp med overvaking og stadig innblanding som eit akseptabelt virkemiddel, er det mykje som tyder på at dette kan få uheldige følgjer.

For kor sjølvstendig kan du bli om nokon heile tida ser kva du seier, gjer og tenker?

Her er vårt råd enkelt: Snakk saman – dialog er mykje meir effektivt enn overvaking

Bilete av barn på nett
Mange foreldre deler stolt personinformasjon om barna sine i sosiale medium og på bloggar. På ulike bloggar og sosiale medium kan vi i dag lese informasjon og sjå bilete av barn vi aldri har sett eller kjem til å møte.

Men er dette helt greitt? Kva synest barna sjølv om dette i dag? Og kva kjem dei til å synast om bileta når dei er blitt tenåringar eller når dei er vaksne?

Paragraf 45c i åndsverklova seier at den som er på biletet skal ha godkjent det før det blir publisert. Når det gjeld mindre barn, er det foreldra som må ta denne avgjerdsla.

I ein artikkel i 2011 om personvernet til barn argumenterte Dr. Lucy Smith at foreldre sin samtykkekompetanse til å legge ut bilete av barna er avgrensa. Ho skriv:

«Voksne mennesker kan samtykke i offentliggjøring av personopplysninger om dem selv, men det kan altså ikke små barn. Hovedregelen bør derfor etter mitt syn være at slike opplysninger og bilder ikke skal offentliggjøres. Samtykke fra andre i så personlige spørsmål som dette dreier seg om, bør bare kunne gis når dette vil være til barnets beste.»

Smith, L. (2011), FAB 2011-2 Om barns personvern

Vi hos Barneombodet ber alltid foreldre om å være tilbakehaldne med å publisere bilete av barn på nett, om å alltid be om samtykke frå barna, og i dei tilfella der barna ikkje kan det, tenkje nøye gjennom kvifor bileta må publiserast.

Vårt råd er enkelt, ver strenge med kvarandre og bidra til at barnet får begynne sitt eige digitale liv med så blanke ark som mogeleg. 

Er det eigentleg så farleg då?
Nokon vil seie at litt overvaking og deling av bilete og personinformasjon er uunngåeleg. Og når statar og land ikkje har kontroll på eigen informasjon, korleis skal foreldre få det?

Vi er opptatt av at vi ikkje skal ha forskjellige normer for barn og foreldre. Like sterkt som vi vaktar vår integritet skal vi vakte integriteten til barna, om muleg enda sterkare. Hos Barneombodet er vi positive til delingskulturen, men negative til at barn ofte ikkje sjølv får påverke si eiga digitale utvikling.

Ver tilstades
Vi veit ikkje alt om korleis utviklinga på personvernfeltet vil utspele seg, og kva som vil vere norma for framtida. Men vi har nokre stalltips. Ver varsam med borna sine digitale liv når dei er små. Og når dei sjølv ønskjer å starte si eiga digitale reise?  Ver tilstades, delta og støtt dei – men dropp overvakinga.

Vis godt digitalt foreldreansvar.

Thomas Wrigglesworth, seniorrådgiver

 

 

Dette innlegget ble publisert i barn, Medvirkning og deltakelse, Personvern, Ungdom og merket med , , , . Bokmerk permalenken.

Ett svar til Foreldra må respektere barna

  1. Ludvik T. sier:

    Det er veldig fint at Barneombudet tar opp dette temaet. Jeg tror/vet at utestengelse av barn fra sosiale medier/Internett m.v. er ikke rette veien å gå. Jeg tror mer på å snakke med bana og involvere seg i hva de gjør og gi de gode holdninger. Når Internett kom var det mange skoler som ville stenge elevene ute. De gikk ganske hard ut og fortalte hvor skadelig Internett var. De overvåket elevene og førte lister over adressene. Det gikk så langt at skoler ville innføre straffeloven i ordensreglementet i skolen utenom politi og domstoler. Jeg og flere med meg viste elevene tillit og lot elevene bruke Internett i skolearbeidet. Til mer de brukte Internett på en konstruktiv måte i skolearbeidet til mindre ble Internett misbruket. Både motivasjonen og miljøet i klassen ble bedre.

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s